หนุ่มทดลองทำคลิป “สวดมนต์ไล่น้ำ” | 28-09-64 | ข่าวเย็นไทยรัฐ

หนุ่มทดลองทำคลิป “สวดมนต์ไล่น้ำ” | 28-09-64 | ข่าวเย็นไทยรัฐ…ReadMore

หนุ่มทดลองทำคลิป “สวดมนต์ไล่น้ำ” | 28-09-64 | ข่าวเย็นไทยรัฐ

หนุ่มทดลองทำคลิป “สวดมนต์ไล่น้ำ” | 28-09-64 | ข่าวเย็นไทยรัฐ

VDO………..หนุ่มทดลองทำคลิป “สวดมนต์ไล่น้ำ” | 28-09-64 | ข่าวเย็นไทยรัฐ

หนุ่มทดลองทำคลิป “สวดมนต์ไล่น้ำ” บทแรกไม่เป็นอะไรแต่ผ่านไปหลายชั่วโมงน้ำท่วมถึงเอว … เลยออกไปทอดแห่หาปลามันซ่ะเลย…ReadMore

Leave a Reply

Your email address will not be published.